Papiersoort/Paper type
1x klikken
1 click
Copyright volgens afspraak / nota indien n.v.t. vul dan een nul in
Copyright as agreed
If n/a please typ a zero
Copyright Nederland / Buitenland aantal pagina's indien n.v.t. vul dan een nul in
Copyright Dutch / Foreign If n/a please typ a zero
E-mail/Email
Telefoon/Telephone
Stuur nota naar/Send invoice to
Offertenummer indien n.v.t dan een nul
Quotation number or if not available a zero
Kostendrager/Cost carrier
Opdrachtgever/Client
Bijlage meesturen max 400 Mb  100 Mb kan 3 minuten verzendtijd in beslag nemen afhankelijk van de verbindingssnelheid. Alleen PDF of Excelbestanden. Meerdere bestanden eerst bundelen in
1 ZIP-bestand.
Sending files op to 400Mb 100Mb can take 3 minutes of processing time depending on your connection speed. Send only PDF or Excel files (voor mailings). Please include more that 1 files into one ZIP-file.
Aantal exemplaren (oplage)
Number of copies (editions)
Opdrachtformulier/Assignment Form Document Centre
alleen personeel / employees only
Omschrijving/description
Aantal exemplaren voor boekwinkel/
Number of copies for selling in the  store
Aantal presentexemplaren/ Number of present copies
na de periode worden overgebleven boeken teruggestuurd/books that are not sold will be send back after the selling period
Controleer of u een e-mailbevestiging hebt ontvangen. Als dit niet het geval is neem dan contact met ons op / Please check if you received a confirmation email. If not contact us at dc@nhlstenden.com
Periode dat boeken in de winkel verkocht mogen worden/
Selling period in the store
Projectnummer/Project number
NEW
Veld voor projectnummer (indien vereist)
Field for projectnummer (if required)
Per 01-12-2021
Check de nieuwe kostendragers hier

Check the new cost carriers
here
Document Centre NHL Stenden