Papiersoort/Paper type
1x klikken
1 click
Copyright volgens afspraak / nota indien n.v.t. vul dan een nul in
Copyright as agreed
If n/a please typ a zero
Copyright Nederland / Buitenland aantal pagina's indien n.v.t. vul dan een nul in
Copyright Dutch / Foreign If n/a please typ a zero
E-mail/Email
Telefoon/Telephone
Stuur nota naar/Send invoice to
Offertenummer indien n.v.t dan een nul
Quotation number or if not available a zero
Kostendrager/Cost carrier
Opdrachtgever/Client
Bijlage meesturen max 400 Mb  100 Mb kan 3 minuten verzendtijd in beslag nemen afhankelijk van de verbindingssnelheid. Alleen PDF of Excelbestanden. Meerdere bestanden eerst bundelen in
1 ZIP-bestand.
Sending files op to 400Mb 100Mb can take 3 minutes of processing time depending on your connection speed. Send only PDF or Excel files (voor mailings). Please include more that 1 files into one ZIP-file.
Aantal exemplaren (oplage)
Number of copies (editions)
Opdrachtformulier/Assignment Form Document Centre
alleen personeel / employees only
Omschrijving/description
Aantal exemplaren voor boekwinkel/
Number of copies for selling in the  store
Aantal presentexemplaren/ Number of present copies
na de periode worden overgebleven boeken teruggestuurd/books that are not sold will be send back after the selling period
Controleer of u een e-mailbevestiging hebt ontvangen. Als dit niet het geval is neem dan contact met ons op / Please check if you received a confirmation email. If not contact us at dc@nhlstenden.com
Periode dat boeken in de winkel verkocht mogen worden/
Selling period in the store
Projectnummer/Project number
NEW
Veld voor projectnummer (indien vereist)
Field for projectnummer (if required)
Per 1-2-2021
Check de nieuwe kostendragers hier

Check the new cost carriers
here

Maatregel i.v.m.Corona

Het Document Centre is nog steeds online bereikbaar via dit formulier en opdrachten worden
nog steeds uitgevoerd (ook voor mailingen) Het is mogelijk om de opdrachten die klaar zijn op te halen bij het Document Centre. De anderhalve-meter-regel is nog steeds van kracht, de balie is nu ook uitgerust met een transparant scherm.